Blog

Artykuły BHP

Jakie atesty muszą mieć artykuły BHP?

Wszystkie artykuły BHP muszą spełniać normy Unii Europejskiej, które wprowadzone i przestrzegane są także w prawie polskim. W przypadkach, których nie opisują dyrektywy międzynarodowe stosuje się prawo krajowe.

Odzież ochronna

Obowiązkowej certyfikacji podlega odzież ochronna, która ma za zadanie zastępować lub okrywać odzież prywatną pracownika i chronić go przed zagrożeniami, takimi jak nadmierna ekspozycja na ciepło lub zimno, ryzyko mechanicznego uszkodzenia ciała, ryzyko kontaktu ze szkodliwymi substancjami chemicznymi itp. Na odzieży ochronnej musi być umieszczony certyfikat CE oraz piktogram informujący o sposobie przeznaczenia danej sztuki, a także o jej poziomie ochrony, jaki zapewnia. Odzież używana na budowach przyporządkowywana jest do kategorii II – średniego ryzyka wg dyrektyw EWG. Ogólna norma dotycząca odzieży ochronnej to EN ISO 13688. Różne rodzaje odzieży związane z możliwymi zagrożeniami posiadają odrębne normy.

Rękawice budowlane

Rękawice budowlane zaliczają się do grupy rękawic ochronnych, które mają za zadanie ochraniać pracownika przed zagrożeniami na miejscu pracy. Wg dyrektyw EWG istnieją trzy kategorie podziału rękawic. Rękawice budowlane należą do kategorii II – średniego ryzyka. Mają one chronić użytkowników przed zagrożeniami mechanicznymi. Rękawice ochronne muszą spełniać europejską normę EN 420, zgodnie z którą producent powinien do produktu dołączyć informacje odnośnie jego transportu, przechowywania, użytkowania, czyszczenia oraz utylizacji.

Ochrona głowy

Wszystkie hełmy ochronne muszą spełniać normę EN 397. Na produkcie powinny być załączone informacje o dacie produkcji, rodzaju zastosowanego tworzywa, typie hełmu, rozmiaru oraz znak spełnienia dodatkowych wymogów bezpieczeństwa.

Ochrona twarzy i oczu

Środki ochrony twarzy oraz oczu powinny spełniać normę EN166. Producent zobowiązany jest umieścić na produkcie także symbole wytrzymałości mechanicznej, symbole obszarów zastosowań oraz oznaczenie CE, świadczące o tym, że dany przedmiot spełnia normy.

Warto sprawdzać, czy użytkowane przez nas artykuły BHP spełniają wymagane normy, ponieważ minimalizujemy wtedy ryzyko uszkodzeń ciała oraz narządów słuchu i wzroku.

Avatar Mobile
Main Menu x
X